MA GROUP MA GROUP
English Site تماس با ما خدمات درباره ما تاریخچه حسابداری
 
تاریخچه حسابداریحسابداری با تمدن بشر همزاد است و به اندازه آن قدمت دارد.

در تمدن باستانی بین النهرین که قسمت اعظم ثروت جامعه در اختیار فرمانروایان بود، معمولا کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکیل می دادند وظیفه نگارش و نگهداری حساب درآمدها و ثروت حکومت را به عهده داشتند و در عین حال به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می پرداختند از جمله در تمدن باستانی سومر نظام مالی جامعه بر قرار بود و کاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حکومتی، به نحوی موجودی غلات و تعداد دامها و میزان املاک حکومتی را محاسبه می کردند. در کاوش های باستانی، نخستین اثر کشف شده حسابداری در سرزمین بین النهرین بدست آمد و آن مربوط است به لوحه های سفالین از تمدن سومر در شهر بابل که قدمت آن به 3600 سال قبل از میلاد مسیح می رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد. تاریخچه حسابداری :: درباره ما :: خدمات ما :: تماس با ما
Copyright © 2008 Michael Avak (MA Group) Accountancy & Tax Consultancy. All Rights Reserved.
Mail us